PsychologIE Laura

PhDr. Ing. Laura Kutřínová
Atestovaná klinická psycholožka a psychoterapeutka, akreditovaná dopravní psycholožka a adiktoložka

Kontakt Služby

Laura psychologie

 

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné“.

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ

Psycholog / Louny / Laura

Jmenuji se Laura Kutřínová a jsem atestovaná klinická psycholožka a psychoterapeutka. Ordinaci klinické psychologie v Lounech jsem založila s cílem poskytnout Vám a Vašim blízkým kvalitní psychologickou péči, aby se Vaše životy mohly měnit k lepšímu.  Ráda se stanu respektujícím průvodcem na Vaší životní cestě, ať už se bude jednat o osobní krizi, trauma či ztrátu, vztahové a komunikační potíže, závislostní chování, dále podporou při zvládání (psycho)somatického onemocnění, stresu, úzkostných či depresivních stavů nebo v oblasti osobního růstu a sebepřijetí.

Objednávání probíhá emailem či telefonicky. Dohodnutý a odsouhlasený termín psychologem i klientem je považován za závazný. Pokud se nemůžete schůzky zúčastnit, prosím dejte předem vědět. Děkuji za dochvilnost, pochopení i vstřícnost vůči ostatním.

 laura.kutrinovagmail.com          774 333 881

Spolupráce s pojišťovnami

Poskytované služby podléhají aktuální zdravotnické legislativě a etickému kodexu poskytování terapeutických služeb v ČR. Jsem vázána mlčenlivostí a jednám vždy nestranně, s respektem a v nejlepším zájmu klienta. Při práci zacházím pouze s vědomostmi, nástroji a metodami, které lze řádně doložit.

Psycholog Louny